Provozovatel webu

FBC Media, s.r.o
IČO: 45 516 537

Dvořákovo nábrežie 4D
811 02 Bratislava

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 93383/B